דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)

תוכנית 8/ 02/ 101/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)
מספר: 8/ 02/ 101/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי דרך עוקפת באר - טוביה על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות הבניה ואיחוד חלוקת מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה
דרך מקומית עוקפת באר - טוביה (בין דרך מס' 3
לדרך מס' 4).
.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
319חלק33-37, 44-46, 51-58
324חלק1-2, 4, 16-17, 20, 31-33, 49, 58, 60, 62
325חלק6-8, 21-24, 42
326חלק10-11, 13-15, 27, 33
334חלק78, 83
358חלק78-81, 87
445חלק65-68
446חלק69
572חלק21
2541חלק38, 48-52, 57-59, 69
2543חלק31-35, 40
2595חלק19-20, 25
2599חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 117/ 14מושב באר טוביהשינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 15שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1997תאריך פרסום: 24/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4571. עמוד: 5730. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/08/1997
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1997תאריך פרסום: 30/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4508. עמוד: 2837. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/03/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1996
קבלת תכנית22/04/1996