דרך פרברית מהירה עוקף קריות.

תוכנית ג/ ד/ 991/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך פרברית מהירה עוקף קריות.
מספר: ג/ ד/ 991/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד של שטחים חקלאיים, שטח ציבורי פתוח,
שטחים לתכנון וחלוקה מחדש, שטחי מגורים, שטח
לתחנת תדלוק, שטח לשמורת טבע, שטח חניה ושטח
למבנה ציבור לדרך פרברית מהירה.
- קביעת מערך מחלפים ומעברים בין השטחים שממערב
ומזרח לדרך.
- קביעת הוראות לגבי השימוש בקרקע, והוראות אחרות
הנוגעות לביצוע הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
תואי הדרך מתחיל באזור התעשיה של קרית אתא, עוקף
ממזרח את כפר ביאליק וקרית ביאליק ומתחבר לכביש
חיפה-עכו ליד מפעל הקומפוסט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10160חלק7-11
10231חלק1-8
10233חלק1-8, 10-18, 20-27, 38, 41-42, 44-47, 49
10235חלק4-8, 10-20, 22-28
10236חלק84
10416חלק4
10417חלק4
10418חלק1
10419חלק5
10432חלק434-10, 12-20, 31, 34-38, 42, 46-49, 52-53
10433חלק2, 11, 14
10440חלק1
10441חלק3, 6
10442חלק3, 12, 21
11046חלק1
11537חלק14-15
11540חלק15, 19-23, 42-54, 65-67, 85, 89, 93, 97, 102-103, 114, 142, 1502-5, 9, 14, 16-18, 24-26, 40-41, 55-56, 68-70, 84, 86-87, 90, 94-95, 98, 101, 104-105, 112-113, 120, 131-134, 140, 143, 145
11545חלק1-2
11551חלק311-2, 30, 32-36, 56-62, 64, 67
11552חלק91, 93, 96, 99-101, 1051-2, 84-86, 90, 92, 94-95, 97-98, 102-104, 106-108, 119-120
11556חלק16-21, 64, 71
11557חלק72-74
11592חלק69, 113, 115-123, 127-128, 13059-63, 68, 70, 88, 102, 105, 107, 109-112, 114, 124, 126, 129, 131-132, 134, 136, 138, 154
11596חלק12, 42, 56-571, 10-11, 13-15, 40-41, 43, 54-55, 58-59, 85-89, 93-94
11597חלק2
11598חלק1
18076חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2920. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/04/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/03/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית29/07/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה13/04/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1997. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1997. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1997. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. עמוד: 4036. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה31/12/1996
קבלת תכנית25/11/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201100104/01/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201001426/10/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49817/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400629/07/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200400108/01/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200301016/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29513/04/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300311/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים26530/12/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200919/11/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200618/06/2002