דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסם.

תוכנית מח/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסם.
מספר: מח/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת כביש 5 בקטע המחבר בין מחלף אבן העזר למחלף
קסם ושינוי יעוד משטח חקלאי לדרך מהירה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
ישוב: כפר קאסם
חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8866חלק7-81-6, 11-17, 43-44
8867חלק6449-54, 58-60, 63, 65-66, 71-73, 78, 90
8868חלק75-76, 120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4911. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 14/08/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות12/09/1996תאריך פרסום: 12/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4443. עמוד: 4869. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1996
קבלת תכנית25/11/1995