דרך 25 בקטע ערוער- דימונה

תוכנית ד/ 11/ 02/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך 25 בקטע ערוער- דימונה
מספר: ד/ 11/ 02/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת דרך והוספת נתיבים לדרך מס' 25
בקטע ערוער דימונה על ידי שימוש ברצועת דרך ברוחב 80 מטר
כפי שמופיע בתכנית מיתאר מחוזית תמ"מ 4 שינוי מס' 14.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונה
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
מקום: דרך מספר 25 קטע ערוער-דימונה (ק"מ 159-143)

גושים וחלקות:
גושים: 100068, 100083, 100087, 100088, 100152, 100160, 100161,100162,100256, 400105 (בהליכי הסדר)
גוש: 100068/6 חלקות במלואן 2, 3
גוש 100068/6 חלקי חלקות 1, 4
גוש 100082/1 חלקות במלואן 2
גוש 100082/1 חלקי חלקות 1
גוש 100083/5 חלקות במלואן 3
גוש 100083/5 חלקי חלקות 1, 2
גוש 100083/6 חלקי חלקות 1
גוש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
68006חלק1-4
82001חלק1-2
83005חלק1-3
83006חלק1
100068חלק
100083חלק
100087חלק
100088חלק
100152חלק
100160חלק
100161חלק
100162חלק
100165חלק1-2
100166חלק1-2
100256חלק
152002חלק1
152004חלק1-2
152006חלק1
160004חלק4-6
400142חלק1-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 03/ 136כביש מעלה אדומים - צומת הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2578. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2969. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית14/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/07/1999