דרך 333 איבים ארז קטע מערבי

תוכנית ד/ 7/ 02/ 303/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך 333 איבים ארז קטע מערבי
מספר: ד/ 7/ 02/ 303/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך איזורית עוקפת שדרות
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
מקום: דרך 333 - איבים - ארז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1130חלק1
1135חלק9-14, 18-24, 27
1877חלק14-16, 55, 78, 85, 88
2828חלק2, 5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכישינוי
תוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבהשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 973. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1166. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2002
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/04/2002
קבלת תכנית17/04/2001