דרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.

תוכנית מח/ 145/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.
מספר: מח/ 145/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד השטח למחלפים, צמתים, גשרים, גשרונים, מעברים,
תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות
חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ב. ייעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,
בעלת שני נתיבים לכל כיוון, שתהווה דרך עוקפת דרום
מערבית לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד לחיבור
עם דרך 42.
ג.לאפשר חיבור בין דרך 40 לדרך 42 ע"י חיבור תכנית זו עם
תכנית מאושרת מח/95 ותכנית מח/145/ב (המוגשת במקביל
לתכנית זו היוצרות ביחד רצף, המאפשר סלילת דרך 411
בין דרך 40 (צומת ברנר) ועד לדרך 42.
ד. בניית מחלף לחיבור דרך 411 עם דרך 42.
ה. שיפור תוואי דרך מס' 42 בקטע המחלף עם דרך 411,
הרחבת הדרך לדו מסלולית ובניית מעביר/גשר חדש
בחציית נחל גמליאל.
ו. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
ז. ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי,
שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש ליעודי קרקע קיימים
ומאושרים, שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך
עפ"י תכנית זו, ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו,
הכל עפ"י תכנית זו.
ח. בניית מעבר חקלאי מתחת לדרך 42 ומתן גישה לשטחי
נס-ציונה ממערב לתוואי הדרך.
ט. פתרון בעיות ניקוז ע"י בניית מעברי מים מחת לדרך
המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
י. קביעת הוראות ומגבלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה
מרכזרחובותרחובותרחובות
מרכזשורקותגן רוהכפר הנגיד

תיאור המיקום:
דרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3755חלק7, 182, 5-6, 10-11, 15, 17, 22-25, 27
3756חלק24, 4621-22, 26-27, 29-32, 45
3765חלק15, 19-21, 23-2414, 17-18, 22, 31-32
3766חלק1, 8-9, 112-7, 10, 12-13
3770חלק2-3, 6-7, 9-11, 14
3771חלק1-2, 163-5, 7, 10, 12-13, 15
3772חלק121-6, 14-15
3773חלק20, 425-8, 10, 13-16, 23-25, 32-33, 38, 40
3774חלק1, 5-6
3775חלק17
3776חלק1-3, 9, 11-14
3777חלק332, 28, 34
3778חלק7-12, 38, 4013, 15-17, 26-28, 30, 41
3781חלק1-4, 19, 325, 17-18, 26, 31
4730חלק13, 15, 22, 26-28, 30-34, 36-38, 43-45
4760חלק7-8, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1904. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות10/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 304. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2000
קבלת תכנית07/10/1997