דרך 571 קטע מזרחי, בין מפעלת מעברות לכביש 5714,

תוכנית מח/ 177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך 571 קטע מזרחי, בין מפעלת מעברות לכביש 5714,
מספר: מח/ 177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך והרחבתה.
ב. הסדרת מעבר נחל אלכסנדר ונחל שכם בתחום התכנית.
ג. קביעת הוראות בדבר הטיפול הנופי והסביבתי, הכל בהתאם לתסקיר השפעה
על הסביבה.
ד. קביעת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזשרונים
מרכזשרוניםכפר יונהכפר יונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7991חלק14, 28-292, 4-6, 13, 20-21, 25
8077חלק1
8081חלק13, 15, 27
8082חלק21, 23, 25, 27, 29-3213-14, 18-19, 28, 33
8083חלק12, 15
8089חלק8-13, 24
8091חלק5, 40, 50, 52-53
8092חלק23, 48, 50, 571, 44, 47, 53-56
8094חלק1, 3-6, 8-9, 12-15
8095חלק161-2, 7-8, 14-15, 17-19
8098חלק10-12, 16-17, 19, 21-22
8099חלק1-7, 9-16, 21-27
8100חלק17
8105חלק10, 14
8107חלק6-12, 15-18
8108חלק21, 3-6, 10-13, 15, 34, 43, 49
8116חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
תוכניתעח/ במ/ 62/ 4הרחבת מושב עולששינוי
תוכניתעח/ 52/ 8תכנית כוללת מושב מונששינוי
תוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 25תכנון כוללשינוי
תוכניתמשמ/ 23שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 10עחשינוי
תוכניתהצ/ 150מתאר כפר-יונהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2003
קבלת תכנית21/05/2003