דרך 581 בקטע עין החורש -דרך 444.

תוכנית מח/ 207

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך 581 בקטע עין החורש -דרך 444.
מספר: מח/ 207
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.
2. לקבוע הנחיות מעברים חקלאיים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, קירות אקוסטיים, סוללות עפר, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
3. קביעת קו בניין ע"פ המסומן בתוכנית בקו כחול רציף.
4. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התוכניות.
5. הסדרת צמתים לישובים לאורך התוואי וכן נגישות לדרכים חקלאיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
דרך 581 בקטע עין החורש דרך 444

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7898חלק13, 27, 37-393-4, 8, 12, 14-20, 23, 25-26, 35-36, 40
7901חלק11, 33-34, 36, 3913-16, 21-22, 31, 58, 61, 68, 72, 74
7903חלק38, 59, 14822-23, 44, 46, 50, 61, 63, 67, 75, 95-96, 98, 102-103, 108-109, 119-123, 131-134, 136, 142, 146
7904חלק80, 91-9279, 85, 90
7907חלק63-64, 72, 76-77
8027חלק145, 8, 11
8029חלק82-5, 7
8226חלק3-4, 26-33, 41
8287חלק7, 9, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 79"חלוקת פרדסי פרי חפר בע"מ"שינוי
תוכניתעח/ 66להתוות דרך חדשה וציון קוי בנין חדשיםשינוי
תוכניתעח/ 74חלוקת שטח חקלאי לעיבוד ולנטיעת פרדסיםשינוי
תוכניתמשמ/ 18עחשינוי
תוכניתמשמ/ 17עחשינוי
תוכניתמשמ/ 113עחשינוי
תוכניתמשמ/ 11עחשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/10/2003
קבלת תכנית18/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500217/01/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402720/12/2004