דרך 79 שפור מחלפון גלעם

תוכנית ג/ 12392

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך 79 שפור מחלפון גלעם
מספר: ג/ 12392
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הרחבת מחלפון גילעם - שיפור תנועתי הרחבת הצומת. שיפור גאומטרי והרחבת דרך 79 .

בעתיד דרך מס' 781 לדרך פרברית מהירה ותכנון מחלף מערכתי במקום.

תיקון רוחב רצועת דרך בדרך 79 - 50 מטר במקום 40 מטר לפי התכניות הקיימות ע"מ להרחיב את הדרך לדו מסלולית.

הסדרת דרכים, מעברים תת קרקעיים, צמתים ומחלפים למניעת הפרעה בדרך הראשית והפרדת תנועות.

שמירת אופציה לרכבת קלה קו מחבר קרית אתא - שפרעם-נצרת והרחבת רצועת הדרך בהתאם.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
דרך מספר 79 מחלפון גילעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10249חלק38-45
10294חלק6, 9, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 952. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1814. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2001
קבלת תכנית18/04/2001