דרך 79 - מחלפון טל

בקשה ועדה מקומית 013/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך
שם: דרך 79 - מחלפון טל
מספר: 013/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה200800109/01/2008