דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה

תוכנית קא/ 335

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה
מספר: קא/ 335
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך חדשה.
ב. התווית דרך חדשה צפון-דרום לדרך עם התחברות לכביש מס' 4612 בצפון ולדרך שיבא ומחלף אלוף שדה בדרום.
ג. הרחבת דרך מס' 4 ודרך שיבא בהתחברות לכביש מס' 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6177חלק172, 237, 250, 252-253, 255, 257, 259
6178חלק27, 63-68, 108-123, 182, 185
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5566. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות31/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3987. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2004
קבלת תכנית23/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105202/07/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102422/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37528/10/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36708/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92631/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92410/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90413/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות89909/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88812/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49102/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20621/02/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70624/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69824/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה