ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה אפ/ 07/ 6067

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות
מספר: אפ/ 07/ 6067
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות ו.מחוזית)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםשד הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 104שינוי מאזור מגורים א' לבניני ציבור ומסחר וחזית מסחרית באזור מגורים א'ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007