האון

תוכנית ג/ 1716

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: האון
מספר: ג/ 1716
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.
קביעת יעדים ואיזורים.
בטול דרכים קימות והתוית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15093חלק
15198כל הגוש
15199כל הגוש
15200כל הגוש
15201כל הגוש
15202כל הגוש
15203כל הגוש
15204כל הגוש
15205חלק
15206כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/1981תאריך פרסום: 17/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2748. עמוד: 2948. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות18/01/1979תאריך פרסום: 18/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2506. עמוד: 765. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/1978תאריך פרסום בעיתון: 11/12/1978.
החלטה בדיון בהפקדה12/03/1973
קבלת תכנית18/10/1972