האון

תוכנית ג/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: האון
מספר: ג/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15199חלק
15204חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/1951תאריך פרסום: 08/10/1951. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית30/10/1950