האחזות כישור ברמת תפן

תוכנית ג/ 2652

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: האחזות כישור ברמת תפן
מספר: ג/ 2652
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח המותחם של האחזות כישור בתפן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור

תיאור המיקום:
ישוב: כישור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק25-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1978
קבלת תכנית06/07/1976