הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 42
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק244
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 400/ 38שינוי יעוד קרקעפיצויים