הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 4573 י-ם

ישות כללית 05/ המ/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 4573 י-ם
מספר: 05/ המ/ 16
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30726חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4573כביש 9 מחלף 9 / 4 - כביש 4 צפוןפיצויים