הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197 (ב) תכנית במ/6/2005/ב

ישות כללית 05/ המ/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197 (ב) תכנית במ/6/2005/ב
מספר: 05/ המ/ 11
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30337חלק15-17
30338חלק29, 64-66, 72-74, 78-80, 82-88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 6/ 2005/ ברמת בית הכרם- שינוי יעודי קרקע וקביעת בינוי.פיצויים