הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ 2660

ישות כללית 05/ המ/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ 2660
מספר: 05/ המ/ 12
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7044חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2660"עג'מי"פיצויים