הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.במ/ 50/ 53/ א

ישות כללית 05/ המ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.במ/ 50/ 53/ א
מספר: 05/ המ/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 5053/ אהר חומהפיצויים