הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.תא/ 1112/ ג

ישות כללית 05/ המ/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.תא/ 1112/ ג
מספר: 05/ המ/ 13
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1112/ געבר הירקון רובע ה', קטעים VI ו-Vפיצויים