הארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מח/ 96

ישות כללית 02/ המ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מח/ 96
מספר: 02/ המ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 86מחלף אשדוד כביש 4 עם כביש 7.פיצויים