הארכת תוקף היתר בניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 279/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הארכת תוקף היתר בניה
מספר: 279/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להארכת היתר בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןאליפלט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13552חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800508/01/2008