הגבהת עמוד חשמל לצורך התקנת אנטנות לחברת סלקום

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 055/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הגבהת עמוד חשמל לצורך התקנת אנטנות לחברת סלקום
מספר: 055/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגבהת עמוד חשמל לצורך התקנת אנטנות לחברת סלקום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11365חלק17