הגדלה נקודתית בזכויות בניה, סכנין

תוכנית גנ/ 14961

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלה נקודתית בזכויות בניה, סכנין
מספר: גנ/ 14961
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה במגרש מספר 200/3.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה במגרש 200/3 ל- 170% במקום 150%.
הגדלת תכסית ל- 62% במקום 42%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005