הגדלה נקודתית של זכויות בניה בשטח בנוי, סכנין

תוכנית גנ/ 15176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלה נקודתית של זכויות בניה בשטח בנוי, סכנין
מספר: גנ/ 15176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה
שינוי נסיגות בקו בנין
הגדלת מספר קומות מ- 3 ל- 4 .
הגדלת אחוזי בניה ל- 200 משטח המגרש.
קביעת קווי בניה קדמי ואחורי 0 מ' וצדדי בהתאם לתשריט.
הגדלת מס' קומות מ-3 ל-4 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
192חלק120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4878. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 744. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/01/2005
קבלת תכנית19/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601405/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005