הגדלה נקודתית של זכויות בניה והקטנת קוי בניין, סכנין

תוכנית גנ/ 15145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלה נקודתית של זכויות בניה והקטנת קוי בניין, סכנין
מספר: גנ/ 15145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניין קדמי והגדלת אחוזי בניה.
הקטנת קו בנין קדמי לדרך מספר 805 ל- 3.7 מטר במקום 5.0 מטר.
הגדלת סה"כ אחוזי הבניה ל- 184% במקום 144%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק30, 97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1640. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4449. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2004
קבלת תכנית02/12/2004