הגדלה נקודתית של זכויות בנייה והקטנת קווי בניין בדר' מז' אבו סנאן

תוכנית ג/ 16087

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלה נקודתית של זכויות בנייה והקטנת קווי בניין בדר' מז' אבו סנאן
מספר: ג/ 16087
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקטנת קו נסיגה אחורי מ-3 מ' ל-0 מ'.
הגדלת אחוזי בנייה מ- 100% ל- 120%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18795חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2006
קבלת תכנית30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006