הגדלת % בניה בחלקה 88 גוש 12209 אעבלין

תוכנית ג/ 11556

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת % בניה בחלקה 88 גוש 12209 אעבלין
מספר: ג/ 11556
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה, צפיפות במגרש, מס' יח"ד ושנוי בקוי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12209חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 75. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/2000
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3633. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2000. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2000
קבלת תכנית21/10/1999