הגדלת אזור התיירות של החוף הדרומי

תוכנית 3/ 02/ 101/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אזור התיירות של החוף הדרומי
מספר: 3/ 02/ 101/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור התיירות של החוף הדרומי באשדוד בעקבות
שינוי גבול השיפוט של עיריית אשדוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
גוש: 2002 חלקות 1-3 , 7-9 ,10-12
2003 חלקי חלקות 18,8,7

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית10/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006