הגדלת אזור לבנייני ציבור ע"ח מגורים.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אזור לבנייני ציבור ע"ח מגורים.
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור לבנייני ציבור ע"ח מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע A.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5760חלק17, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. עמוד: 2485. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200508427/04/2006