הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 13

תוכנית 2/ 03/ 152/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 13
מספר: 2/ 03/ 152/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת אזור מגורים א' ושטח
ושטח לבניני ציבור על ידי שינויים מתאימים ביעודי
הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםהוראות בזמן בניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שטח בין קוארדינטות אורך 144.400 - 145.000
(חלק משכונת אבני חן) הכל על פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק
40007כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1991תאריך פרסום: 31/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3958. עמוד: 1332. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות23/05/1991תאריך פרסום: 23/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3880. עמוד: 2578. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/1991
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1991.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1990
קבלת תכנית28/01/1990