הגדלת אזור מסחרי - בית אביסרור

תוכנית 5/ 03/ 103/ 44/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אזור מסחרי - בית אביסרור
מספר: 5/ 03/ 103/ 44/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בניה באזור
מסחרי על ידי שינוי הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
מרכז אזרחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 222. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1997תאריך פרסום: 06/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4541. עמוד: 4389. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1997.
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית30/03/1997