הגדלת אחוזי בניה , מס' קומות וגובה הבנין, תכסית קרקע ושינוי קווי בנין, סכנין

תוכנית ג/ 19511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה , מס' קומות וגובה הבנין, תכסית קרקע ושינוי קווי בנין, סכנין
מספר: ג/ 19511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה מס' הקומות, וגובה הבניין.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בניה ל - 200% במקום 80%
הגדלת מס' הקומות ל - 4 קומות במקום 2 קומות
הגדלת גובה בנין ל - 16.2 מ' במקום 10 מ'
קביעת זיקת הנאה ברוחב 6 מ' לאפשר נגישות תקנית לחניון המוצע בתכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6045. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3079. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2011
קבלת תכנית28/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201209/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101208/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה