הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים, כפר ורדים

תוכנית ג/ 14951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים, כפר ורדים
מספר: ג/ 14951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים א' ואזור מגורים א/1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכפר ורדיםכפר ורדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18409חלק
18410חלק
18706חלק
18708חלק
18720חלק
19196חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4826שנויים שונים בכפר ורדים -כפר הורדיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2005
קבלת תכנית31/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501825/07/2005