הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה

תוכנית ג/ 12863

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה
מספר: ג/ 12863
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי להגדלת אחוזי בניה בשטח בנוי בעראבה במגרש מס' 10 המותחם בקו כחול.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8399שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח לבניני ציבור ומגורים, עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים05/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3715. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3302. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2002
קבלת תכנית27/11/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה בערבית בדבר דחיית תכנית