הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון

תוכנית ג/ 19819

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון
מספר: ג/ 19819
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 137

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי בניה מ - 250 מ"ר ל - 400 מ"ר סה"כ במגרש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
קבלת תכנית05/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012