הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון

תוכנית גנ/ 18262

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון
מספר: גנ/ 18262
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי בניה למגרש 201

עיקרי ההוראות:
שינוי הגדרת זכויות בניה הגדלת זה"כ שטחי בניה
ללא שינוי בכל יתר ההוראות שבתכנית מאושרת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3604. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/02/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 48. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: אל-סינארה.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/08/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/2009
קבלת תכנית15/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001524/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117317/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200902530/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה