הגדלת אחוזי בניה במגרשים 338, 340, 377 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה במגרשים 338, 340, 377 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון זה בא לפרט את אחוזי הבניה המותרים במגרשים 337-347.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2228. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/07/1990
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1975תאריך פרסום: 05/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2115. עמוד: 1790. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/1975תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1975. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1975.
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1975
קבלת תכנית14/03/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008