הגדלת אחוזי בניה ברח' גולומב 8

תוכנית ג/ 13636

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ברח' גולומב 8
מספר: ג/ 13636
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת דירה בקומת הקרקע בבנין קיים
הגדלת אחוזי בניה לשימוש עיקרי בקומת הקרקע לדירה קיימת ומאושרת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18170חלק73219
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4001. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1909. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2004
קבלת תכנית16/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403301/12/2004