הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 10, נהריה

תוכנית ג/ 19970

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 10, נהריה
מספר: ג/ 19970
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בנין מגורים יוקרתי עם דירות מרווחות
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בניה, גדלת צפיפות והגדלת מספר הקומות המותר בהתאם למדיניות עבור תכניות נקודתיות משנת 2006 בנהריה
התכנית נמצאת בסמוך לאזור בו אושרו פרויקטים עם נתונים דומים רח' ויצמן הוא רח' ראשי ורחב ומתאים להגדלת צפיפות
התכנית עוללת הפקעה מרצון לצורך הרחבת הדרך רח' ויצמן

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה לשטחים עיקריים
הגדלת הצפיפות
הגדלת הגובה המרבי המותר והגדרת אופן המדידה של גובה הבנין
הגדלת מספר הקומות המירבי
הקטנת קווי בנין צפוי צידי עבור גזוזטראות בלבד
הקטנת קוו בנין צידי דרומי צידי עבור גזוזטראות בלבד
הקטנת קווי בנין מערבי אחרוי צידי עבור גזוזטראות בלבד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18165חלק111
18166חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/04/2012
קבלת תכנית21/11/2011