הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 2 חניתה 7, נהריה

תוכנית ג/ 19456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 2 חניתה 7, נהריה
מספר: ג/ 19456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בניין מגורים בן 19 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי הבניה למטרות עיקריות
הגדלת הצפיפות , מס' יח"ד, התכסית, מספר הקומות והגובה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריהויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18165חלק12167
18166חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
תוכניתג/ 851שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ אשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות20/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6037. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2011
קבלת תכנית24/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101819/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה