הגדלת אחוזי בניה ברח' עירית 16

בקשה ועדה מקומית 3601/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הגדלת אחוזי בניה ברח' עירית 16
מספר: 3601/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הגדלת אחוזי בניה מעל 30 אחוז המותרים ע"פ התב"ע באישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועירית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7075חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4808/05/2006