הגדלת אחוזי בניה ברח' שי עגנון 16 א'

תוכנית ג/ 13772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ברח' שי עגנון 16 א'
מספר: ג/ 13772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה - הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת אחוזי בניה לדירה בבנין בלבד 2% עיקרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18172חלק123
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 827. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1806. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/02/2003
קבלת תכנית06/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402513/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003