הגדלת אחוזי בניה בשד' הגעתון פינת ויצמן דרום

תוכנית ג/ 12267

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה בשד' הגעתון פינת ויצמן דרום
מספר: ג/ 12267
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת מבנה למלונאות ומסחר ומגורים .

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשימוש עיקרי, שינוי יעוד מאזור מרכז אזרחי תרבותי מסחרי לאזור מלונאות ומסחר ומגורים..

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18171חלק72-7377-78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2395. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות25/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2847. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2001
קבלת תכנית07/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302725/08/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003