הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה ושינוי קווי במגרש 21, לבון

תוכנית ג/ 19820

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה ושינוי קווי במגרש 21, לבון
מספר: ג/ 19820
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה במגרש 21, לבון

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי הבניה המותרים מ - 250 מ"ר ל - 256 מ"ר (שרות +עקרי)
הקטנת קו בניין צידי מ - 3.0 מ' ל - 2.8 מ' כמסומן בתשריט
הגדלת גובה בנין מ - 7.0 מ' ל - 7.23 מ'
קביעת קווי בניין לפרגולה קדמית קיימת
קביעת קווי בנין לבריכת שחיה קיימת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 720. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2012
קבלת תכנית04/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200630/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה