הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה במגרש 204, לבון

תוכנית ג/ 19622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה במגרש 204, לבון
מספר: ג/ 19622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בניה ושינוי הוראות בניה במגרש מספר 204 ישוב לבון

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת שטחי בניה מ - 250 מ"ר (שטח עיקרי + שטח שירות) ל - 400 מ"ר (שטח עיקרי + שטח שירות)
2. בנייה ב - 3 קומות במקום 2 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 720. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4189. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2011
קבלת תכנית05/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200930/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים137530/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101721/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה