הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה

תוכנית ג/ 11656

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה
מספר: ג/ 11656
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תקנון תכניות ג/ 6485, ג/ 1930.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובנית השטחים הכלולים בתחום הישוב והגדלת אחוזי הבניה ומספר הקומות המותרים.
ג. קביעת הנחיות ברורות לגבי רישוי מבנים קיימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק
17468חלק
17469חלק
17470חלק
17472כל הגוש
17518חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/01/2000