הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין

תוכנית הצ/ 26/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין
מספר: הצ/ 26/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק74-77, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 20/ 1התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים קיימות ושבילים קיימים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. שנה עברית: התשמב .