הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לבניינים קיימים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לבניינים קיימים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הוספת שטח מגורים למשפחות ברוכות ילדים
על ידי הגדלת אחוזי בניה והקטנת קוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39753חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2144. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/1982
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1982
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1982. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1982. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 02/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2240. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1981
קבלת תכנית02/03/1981